Aleš Tuček: Je na čase začít Frenštátu budovat lepší jméno

Ing. Aleš Tuček je členem Sboru dobrovolných hasičů, požární ochraně a bezpečnosti se věnuje také profesně. Je zastáncem podpory sportu a cestovního ruchu ve Frenštátě. Na kandidátce FREN – Sdružení nezávislých kandidátů má číslo 8.

Jak byste charakterizoval svůj vztah k Frenštátu? Co vy a Frenštát?
Na Frenštátu si nejvíce cením jeho polohy a krásného okolního prostředí. Bydlím v okrajové části Lomná, přímo pod horami, které jsou jednou z nejkrásnějších turistických oblastí v České republice.

Myslím si, že tyto podmínky jsou skvělým potenciálem, který by si zasloužil větší pozornost. Ve Frenštátě máme nedostatek areálů pro různorodé turistické i sportovní vyžití. Přitom má v těchto oblastech Frenštát mnohaletou tradici, na kterou můžeme navázat.

Jsem zastáncem modernizace sportovních areálů, jako je zimní a fotbalový stadion, které by jistě mohly nabídnout multifunkční využití. Podporuji výstavbu cyklostezek. Každá investice by přitom měla podporovat hlavně příliv turistů.

Mrzí mě, že je Frenštát v poslední době spojován spíše s negativními jevy, jako byl výbuch bytového domu, nebo jako jsou Doly Frenštát. Je na čase začít Frenštátu budovat lepší jméno.

Zmínil jste budování zázemí pro sportovní vyžití, nebo zrušení Dolu Frenštát. Které další oblasti jsou podle Vás v současné době pro Frenštát tématem číslo jedna?
Podle toho, jak mluvím s druhými, se domnívám, že vedle už zmíněných oblastí je jednou z důležitých otázek například nedostatek parkovacích míst na sídlišti, nebo otázka, co s kulturním domem.

Vedle podpory cestovního ruchu by místní jistě přivítali také podporu podnikatelských aktivit v našem městě. Aby z Frenštátu aktivní lidé neodcházeli, ale aby pomáhali svou činností v rozvoji města, potažmo i v rozvoji turistiky.

Prozraďte nám ještě něco o sobě, o své rodině a jakému oboru se věnujete po profesní stránce?
Žiju v harmonické rodině, s manželkou máme 3 děti, jedno z nich už má právo volit. Mám vysokoškolské vzdělání v oboru požární bezpečnosti a tomuto oboru se profesně věnuji již 20 let. Při výkonu své profese jsem načerpal bohaté zkušenosti z komunikace se soukromou i podnikatelskou klientelou, s projektanty různých profesí ve stavebnictví a v neposlední řadě i s úředníky. Momentálně pracuji na pozici vedoucího projekční kanceláře.

Jsem členem Sboru dobrovolných hasičů města Frenštát p. R. Řadu let jsem působil v požární jednotce, kde v posledních několika letech vystupuji méně aktivně, zejména kvůli svým pracovním povinnostem.