Jak vyplnit volební lístky, aby váš hlas nepropadl

V komunálních volbách 2014 můžete dát svůj hlas politické straně nebo vybraným kandidátům 3 povolenými způsoby:

1. povolený způsob volby

Označíte jen 1 politickou stranu, hnutí nebo uskupení.

V záhlaví sloupce vyznačíte zvolenou stranu křížkem do čtverečku u názvu strany.

Tímto způsobem dáte hlas všem kandidátům této volební strany. Pořadí kandidátů je zachováno v podobě, jak ho strana navrhla.

Označit jednu stranu a v ní ještě kandidáty nemá význam, k těmto křížkům se nepřihlíží.

Označíte-li více politických stran, váš hlas je neplatný!

2. povolený způsob volby

Označíte jen konkrétní kandidáty.

Křížkem zaškrtnete čtvereček před jménem vybraného kandidáta. Můžete přitom zvolit více kandidátů napříč politickými stranami.

Pozor, maximálně můžete označit jen tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo členů! Označíte-li více kandidátů, váš hlas je neplatný!

3. povolený způsob volby

Kombinace 1. a 2. způsobu – křížkem označíte 1 volební stranu a zároveň vyberete z jiných politických stran konkrétní kandidáty.

Vaše hlasování se v tomto případě započte následovně: Hlasy získají nejprve označení kandidáti jiných politických stran. Z označené politické strany získá váš hlas jen tolik kandidátů, kolik jich zbývá do voleného počtu zastupitelů.

Hlasovat pro stranu nebo pro jednotlivé kandidáty?

Víte, jak jsou v komunálních volbách sčítány vaše hlasy? Je lepší volit pro konkrétní stranu, nebo pro konkrétní kandidáty? Podívejte se, jak to funguje.

Kdy váš hlas neplatí?

Vaše hlasování nebude platné:

  • když místo křížkování budete kroužkovat.
  • když neoznačíte ani stranu, ani žádného kandidáta.
  • když označíte více než 1 stranu.
  • když označíte více kandidátů, než jaký je počet volitelných zastupitelů
  • když hlasovací lístek nevložíte do úřední obálky – pozor, jedná se o jinou obálku, než ve které jste hlasovací lístky obdrželi
  • když je hlasovací lístek natržen nebo poškozen. Pokud se vám lístek přetrhne, vyžádejte si u volební komise nový.

Přijďte k volbám. Podpořte FREN – Sdružení nezávislých kandidátů. Na vašem hlase záleží! Děkujeme!