Petr Strnadel: Je potřeba nebát se změnit cokoli k lepšímu.

Petr Strnadel je věřící a jako své motto rád cituje list Jakubův 1:5: “Schází-li někomu z Vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad.” Přečtěte si v rozhovoru s ním, v čem spatřuje naději na změnu pro Frenštát a jeho obyvatele. Na listině FREN – Sdružení nezávislých kandidátů vystupuje pod číslem 12.

Řekněte nám, jak Petr Strnadel ku Frenštátu přišel?
Pocházím z Kunčic p. O. Ve Frenštátě jsem vystudoval SPŠE a poznal zde svou manželku Lenku, se kterou ve Frenštátě už 25 let žiju. Máme spolu tři děti, bydlíme na Horečkách a sdílíme spolu víru v Boha. Moje rodina mě vždycky podporovala a podporuje. Poskytuje mi pevné zázemí, kterého si nesmírně vážím.

Jaká byla vaše profesní cesta?
Po ukončení studia a vojenské základní služby jsem dva roky pracoval v MEZU Frenštát v zásobování, kde jsem získal zkušenosti v oblasti obchodu, které jsem následně začal uplatňovat v rodinné firmě. Jsem člověk vytrvalý a možná mě někteří znají jako toho z EB Bartoš, který s výrazem šílence neustále někam spěchá a chce všechno stihnout (smích). Po těch 23 letech ale myslím, že se mi podařilo dosáhnout skutečných znalostí a zkušeností, pokud jde o řízení firmy, obchodu a marketingu.

Stihnete se věnovat i nějakým koníčkům nebo jiným aktivitám?
V posledních letech doprovázím svého syna na fotbalová utkání, a kdykoli mám čas, trávím chvíle se svou rodinou.

Co můžete Frenštátu nabídnout?
Mrzí mě, že je zde vidět tolik lidí bez motivace. Že si spousta z nich myslí, že nemají žádnou naději. Nemají chuť se svým životem něco udělat. Chtěl bych svým přístupem k životu lidi nastartovat k lepšímu zítřku ve Frenštátě. Myslím, že mnoho lidí už má dost těch lži. Každý člověk na světě je důležitý a má svou roli. Je potřeba se nebát změnit cokoli k lepšímu. Objevit své schopnosti. Najít odvahu vyjít z tradic a budovat lepší město v oblasti cestovního ruchu i zaměstnanosti. Chtěl bych druhým dodat svým působením odvahu a naději, že mohou být i oni prospěšní pro město Frenštát.

Frenštát má na čem stavět. Z hlediska zaměstnanosti se může opřít o dva významné podniky – Siemens a Continental. Můžeme se pyšnit známými osobnostmi města, jako jsou Jiří Raška st., Albín Polášek, Karel Vašut, Karel Loprais, Dalibor Petr a další.

Věřím, že zde dojde k určité změně, že se problémy města jako vzrůstající narkomanie, nebo chátrající místa, která zbytečně upadají v zapomnění, začnou řešit skutečně do hloubky, a že dostupné zdroje se budou používat efektivním způsobem pro budování a spravování města.