Jiří Buřt: Vnímám, že by úřad měl fungovat štíhleji, efektivněji a srozumitelněji pro občany

Jiří Buřt je stavař. Při své práci hodně cestuje a má tak možnost srovnání. Na kandidátce FREN – Sdružení nezávislých kandidátů jej najdete pod číslem 4.

Jaká je vaše profese?
Vystudoval jsem SPŠ stavební. Jako stavař pracuji od maturity. Specializuji se na střechy, opláštění objektů a izolace. Pracoval jsem na různých postech a na různých místech Česka, dříve i v zahraničí.

Co vám doma řekli na rozhodnutí zapojit se aktivně do dění ve městě?
Mám dvě dospělé, samostatné děti a dvě vnoučata. Když jsme o tom s přítelkyní a blízkými mluvili, podpořili mě. Řekli: “Zkus to”.

Co vás ke kandidatuře přimělo?
Mým hlavním krédem je “morálku a slušnost nadřadit všemu”. Protože kde není morálka, není možný slušný život. Zákony pořádek neudělají. Při své práci cestuji po celé republice, dříve jsem hodně jezdíval pracovně i do zahraničí. Zaujalo mě, že podle nedávno provedeného výzkumu o kvalitě života v členských zemích EU opět bodovaly severské země. Jejich obyvatelé v dotazníku na 1. místě uváděli fungující státní správu, na 2. místě vymahatelnost práva, jako 3. úroveň mezilidských vztahů a až na 4. místě byla životní úroveň. A u nás? Nemusím asi zdůrazňovat nefungující státní správu, nevymahatelnost práva, nebo stav mezilidských vztahů. Materialismus vše zastiňuje. Rád bych v tomto směru udělal něco pro změnu. Myslím, že je potřeba morálku a slušnost více prosazovat.

Které oblasti vás osobně nejvíce pálí?
Chápu, že práce úředníků není lehká. Zároveň však vnímám, že by úřad měl fungovat štíhleji, efektivněji a srozumitelněji pro občany. Je potřeba otevřít jej lidem, ne se uzavírat, zametat přehmaty, ke kterým samozřejmě může dojít. Každý, kdo pracuje v úřadu, si musí být vědom toho, že úřady jsou placeny z daní lidí. Neměl by si hrát na jakousi pozici úřední, která je druhým nadřazená. Ale naopak přistupovat k práci v úřadu jako ke službě druhým a pro druhé.

Kdybyste měl zmínit 3 oblasti, které jsou nyní pro Frenštát prioritní, které to budou?
To, že Frenštát obsazuje přední příčky v problematice užívání drog. Pak to bude zmíněný přístup úřadu k občanům a samozřejmě doly.

Co pozitivního na Frenštátě naopak vidíte? Jaké jsou jeho přednosti?
Je to určitě příroda a malebnost místní krajiny. Já pocházím ze Šumperka z Hrubého Jeseníku. Ve Frenštátě se mi líbí. To údolí mi připomíná rodný region. Rád bych, aby stejně krásné bylo i město, jeho fungování a život v něm. Aby nebyl znát tak velký kontrast mezi krásou frenštátského okolí a problémy, které jsem zmínil.